Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej w Głuchowie opracowano w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Organ prowadzący

Gmina Czempiń

www.czempin.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Kościańska 28/30
Głuchowo, 64-020 Czempiń

[email protected]

tel. +48 61 2823427
tel. +48 518 630 886

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.