Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła w ramach projektu finansowanego przez Urząd Gminy w Czempiniu będzie realizować w dniach 12-13 września 2019 r. program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE
Archipelag Skarbów ® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla najstarszej młodzieży ze szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).
Program jest prowadzony przez ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. Trenerzy Archipelagu Skarbów® stają się wiarygodni dla nastolatków, dzięki temu, że sami żyją w zgodzie z tym, co przekazują młodzieży.
Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe (CBOS, 2016).
W potocznym przekazie i mediach dominuje zniekształcony, negatywny obraz młodzieży. Badania prowadzone przez IPZIN oraz doświadczenia pracy w szkołach pokazują, że większość nastolatków ma pozytywne podejście do życia. Młodzież tę trzeba jednak umacniać w ich dobrych wyborach. Ta część, która się pogubiła, potrzebuje poważniejszego wsparcia i czeka na nie. Trenerzy programu pomagają młodym odkryć ogromny pozytywny potencjał, który znajduje się w każdym z nich i uwierzyć, że w ich życiu możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień i marzeń, chociaż wymaga to trudów i wyrzeczeń. Doświadczenia Archipelagu Skarbów ® pokazują, że młodzież nie boi się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebuje tylko zachęty i zrozumienia, że „opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, jeśli dzięki temu można osiągnąć najważniejsze życiowe cele.
Naszym celem jest wzmacnianie przekazu wychowawczego rodziców, którzy w świetle badań IPZIN są wskazywani przez zdecydowaną większość nastolatków jako najważniejsi przewodnicy życiowi. Pracując z młodzieżą podkreślamy wagę więzi z rodzicami i rodziną oraz pomagamy jej zrozumieć dobre strony rodzicielskich wymagań.
Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazujemy znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczymy jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Ukazujemy piękno sfery seksualności zachęcając jednocześnie młodzież do czekania z kontaktami seksualnymi aż do czasu, gdy będą gotowi zawrzeć trwały związek oparty na wierności. Szczególną wagę przykładamy do tego, by nie oceniać młodych ludzi, którzy mają już za sobą różne doświadczenia (np. kontakt z narkotykami, upijanie się, wczesne kontakty seksualne). Młodzież tę zachęcamy do zmiany stylu życia dodając im wiary w ich możliwości.
Udowodnione w badaniach naukowych efekty programu obejmują m.in.:
• ograniczenie korzystania z narkotyków i picia alkoholu przez młodzież
• wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków
• mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt
• ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców
• dojrzalsze postawy wobec miłości i seksualności
• obniżenie odsetka młodzieży podejmującej wczesne kontakty seksualne
• poprawa relacji między uczniami w klasach uczestniczących w programie (lepszy klimat klasy)
Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych przez powołane do tego agendy państwowe działające z ramienia Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Program Archipelag Skarbów® prowadzony jest przez zespół trenerów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzone ważnym certyfikatem wydanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).
Program składa się z trzech podstawowych elementów:
• Dwudniowe warsztaty dla dużej grupy młodzieży (około 4 godziny lekcyjne każdego dnia)
• Spotkanie dla rodziców
• Szkolenie dla Rady Pedagogicznej
Dla skuteczności programu jest ważne aby wszystkie te elementy odbywały się w jak najbardziej zbliżonym do siebie czasie. Optymalnym momentem na spotkanie trenerów programu z rodzicami jest popołudnie pierwszego dnia warsztatów dla młodzieży. Pomaga to w budowaniu mostów lepszej komunikacji między rodzicami a dziećmi w obszarach, których dotyczy program.
Zgodnie z zasadami programu przez cały czas trwania zajęć dla młodzieży obecni są nauczyciele, którym dzięki temu łatwiej jest odwoływać się do jego przekazu w konkretnych sytuacjach wychowawczych.
Uczestnicy programu są zaproszeni do udziału w festiwalu twórczości o tematyce profilaktycznej, który odbywa się w drugim dniu warsztatów. Dla chętnych uczniów oznacza to dodatkową pracę w domu nagradzaną drobną nagrodą od trenerów, a najczęściej także pozytywną oceną nauczyciela.
Dla uczestników programu prowadzony jest profil na Facebooku. Treści, które są tam zamieszczane wzmacniają profilaktyczny przekaz programu.

WYSOKA JAKOŚĆ PROGRAMU
Program Archipelag Skarbów® to profesjonalny program profilaktyczny o udowodnionej badaniami skuteczności, który jest wpisany w ogólnopolski system programów rekomendowanych (więcej informacji na stronie: programyrekomendowane.pl) nadzorowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Cele i treści profilaktyczne programu są zgodne z zapisami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 koordynowanego przez Ministra Zdrowia.
W zakresie tematów związanych z rodziną, miłością i seksualnością program jest zgodny z podstawą programową Wychowania do życia w rodzinie.
Program Archipelag Skarbów® jest realizowany od 12 lat na terenie całej Polski. Obecnie jest to około 400 realizacji rocznie dla niemal 40 000 odbiorców. Spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, co potwierdzają zbierane w archiwum programu wyniki ankiet wypełnianych po jego zakończeniu (oceny w skali 1-6: młodzież XX, rodzice YY, nauczyciele ZZ).

POZOSTAŁE INFORMACJE
Podmiotem realizującym projekt w naszej szkole jest Pracownia Profilaktyki ESPERANZA Anna Dyndul
JEST UPRAWNIONY PRZEZ Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). UPRAWNIONY, LICENCJONOWANY PRZEZ IPZIN
Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 696 028 524
Zapraszamy też do odwiedzenia strony internetowej Programu: www.program.archipelagskarbow.eu
Szerszy opis Programu jest również dostępny dla zainteresowanych do wglądu w sekretariacie naszej szkoły.

Zaproszenie na spotkanie z Rodzicami
Spotkanie z Rodzicami w ramach programu odbędzie się 12 września 2019 godz . 16.30 –
w sali gimnastycznej
Tematyka spotkania:
• Jak rozmawiać ze swoim nastoletnim dzieckiem na tematy trudne.
• Nieznane prawdy o nastolatkach – najciekawsze wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad współczesna młodzieżą.
• Informacje o programie Archipelag Skarbów, które przydadzą się w rodzinnych rozmowach nad mądrymi wyborami życiowymi.
Prowadzący: Jakub Placha – pedagog, licencjonowany trener Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Organ prowadzący

Gmina Czempiń

www.czempin.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Kościańska 28/30
Głuchowo, 64-020 Czempiń

[email protected]

tel. +48 61 2823427
tel. +48 518 630 886

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.