W setną rocznicę urodzin Papieża-Polaka.

Rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. Społeczność Szkoły Podstawowej w Głuchowie również zaangażowała się w obchody tego niezwykłego jubileuszu. W dniu 18.05.2020 roku, w 100. rocznicę urodzin Jan Pawła II odbyło się Wydarzenie Religijno – Historyczne pod hasłem” Jan Paweł II- Wielki Polak, Patriota, Świadek Chrystusa”.
Jan Paweł II powiedział, że bez odniesienia do Chrystusa żaden człowiek nie może zrozumieć kim jest, jakie jest jego powołanie, godność i przeznaczenie. Wadowice, Kraków i Rzym to trzy miasta ziemskiej wędrówki. Łączy je jedna osoba - Jezus Chrystus.W Karola Wojtyłę został On wszczepiony w wadowickim kościele poprzez sakrament Chrztu Świętego.
Podczas pielgrzymek do Polski Papież wspominał swoje rodzinne miasto Wadowice. Tu wszystko się zaczęło i życie, szkoła , teatr i kapłaństwo.Tu spędził swoje młodzieńcze lata.
Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Dlatego Jan Paweł II wspominał swój rodzinny dom, ciepło rodzinne, miłość i bezpieczeństwo, jakie daje rodzina. To rodzice pokazali mu drogę do Boga. Pielgrzymki do Kalwarii budowały w nim pobożność maryjną. Jego dewizą życiową były słowa:TOTUS TUUS – Cały Twój Maryjo.
Jan Paweł II był najwięcej pielgrzymującym Papieżem w historii. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe. Odwiedził 129 krajów na wszystkich kontynentach. Głosił naukę Chrystusa na całym świecie. Słynął ze znajomości wielu języków, dzięki której nawiązywał kontakt z ludźmi różnych narodowości.
Pierwsza podróż apostolska J.P.II do ojczyzny miała miejsce w 1979 roku. Przebiegała pod hasłem „GaudeMater Polonia” To wtedy padły pamiętne słowa Ojca Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi”. Słowa te miały szczególne znaczenie dla społeczeństwa polskiego, w którym krystalizowała się idea zmiany systemu politycznego.
W nauczaniu skierowanym do młodzieży wypowiedział słowa o ogromnym znaczeniu „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. Papież zwracał uwagę młodzieży na konieczność podjęcia tego wysiłku , przyjęcia aktywnej postawy wobec życia, wykorzystywania swoich zdolności dla dobra indywidualnego i wspólnego.
Nasz Wielki Rodak był nie tylko przywódcą Kościoła Katolickiego, ale także wspaniałym humanistą. Podczas naszego wirtualnego spotkania chcieliśmy podkreślić twórczy dorobek Ojca Świętego. W tym celu odwołaliśmy się Jego literackiej spuścizny .Czytając teksty Świętego Jana Pawła II udowodniliśmy, że pamięć nie przemija.
Obchody setnej rocznicy urodzin składały się z dwóch etapów.
W poniedziałek czytaliśmy online poezję i prozę naszego wielkiego Rodaka.Na rozpoczęcie wysłuchaliśmy ulubionej pieśni Ojca Świętego- „Barki”. Został również odczytany wiersz naszego wieszcza narodowego, Juliusza Słowackiego „Na słowiańskiego papieża”. To on przepowiedział, że na tronie Piotrowym zasiądzie Słowiański Papież. Słowa Juliusza Słowackiego z 1848 roku okazały się prorocze.
W wydarzeniu udział wzięła pani Dyrektor Mirosława Kajoch, rodzice, uczniowie nauczyciele. Każdy z uczestników przygotował utwór papieża i pięknie przeczytał, solo lub w duecie. Liczba uczestników dopisała, nie obyło się bez chwil prawdziwych wzruszeń.
Podsumowaniem spotkania było wysłuchanie hymnu napisanego na 100 –lecie urodzin Karola Wojtyły„Nie zastąpi Ciebie nikt”.
Drugi etap obchodów skierowany był do klas IV-VIII . Zadanie polegało na wykonaniu plakatu pod hasłem „Polska –moja Ojczyzna”. Praca była nawiązaniem do świąt majowych, zwłaszcza do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pamiętaliśmy również o uczniach klas I- III. Dzieci miały do wykonania pracę plastyczną na temat „Jan Paweł II oczami dziecka”.

Autorzy tekstu oraz zdjęć: Dorota Dłużak, Anna Żłobicka-Mueller

Organ prowadzący

Gmina Czempiń

www.czempin.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Kościańska 28/30
Głuchowo, 64-020 Czempiń

[email protected]

tel. +48 61 2823427
tel. +48 518 630 886

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.